Osmanlı Okçuluğunda Kullanılan Ekipman
Ok atmak için gerekli olan asgarî ekipman yay, kiriş ve oktur. Ancak binlerce yıldır atış konforunu ve isabet oranını arttıracak çeşitli yardımcı araç ve gereç de okçuluk dünyasına girmiş, onun bir parçası olmuştur.

Modern zamanlarda, gelişen teknolojinin getirileri de okçuluğun hizmetine verilmiş; ekipman karbon ve cam elyafı, metal alaşımları ve bir çok sentetik malzemeden imal edilmeye başlamıştır. Konumuz Türk-Osmanlı okçuluğuna odaklı olduğundan, burada Osmanlı okçuluğunda kullanılmış olan ekipman hakkında bilgi verilecektir.