Savaş, Teknoloji ve Deneysel Çalışmalar
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu Askerî Tarih Çalıştayı tebliğlerinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan, Tirendâz üyesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim görevlisi Yard. Doç. Dr. Kahraman Şakul tarafından derlenen kitap, Tarih Vakfı Yurt Yaynları tarafından basılmıştır. Kitapta Tirendaz üyelerinden Dr. Günhan Börekçi, Emir Yener ve Dr. Murat Özveri’ nin tebliğleri de yer almaktadır.