Darp Atışları
Darp Atışları

Sert cisimleri ok ile delmeyi temel alan bir uygulamaydı ve kuşkusuz, zırhla korunan düşman vücudunu yaralamaya yönelik becerinin geliştirilmesine hizmet eden bir idmandı. Bugün müzelerde bardak ve metal çan gibi değişik objelere vurulmuş darplar, üzerlerinde oklarıyla sergilenmektedir. Eski risâleler, darp uygulamalarının halka açık gösteriler olarak da sergilendiğini belirtmektedir. Metal lavhaların sımsıkı sabitlenip kuvvetli yaylar ve becerikli okçular tarafından vurulduğu, delinen bu levhaların, tıpkı günümüzün gösteri sanatlarında olduğu gibi, seyirciye verilerek incelettirildiği bilinmektedir. Eski metinlerde, iyi bir okçunun iyi bir “darbzen” olması gerektiğinin de altı çizilmektedir.

Tirendâz okçuları, okçuluk geleneğimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonunun bir parçası olarak, otantik disiplinleri gösterilerde sergilemekte ve hakkında araştırma yapmaktadırlar. İki yıl önce Dr. Mert Topçubaşı ve Dr. Murat Özveri’nin planladığı ve bir grup okçu tarafından gerçekleştirilen bir deneysel çalışmada, ecdâdın kullandığı yaylar kadar kuvvetli olmayan yayların bile 2 mm kalınlığında çelik levhaları delmede yeterli olduğu gösterilmiştir. Çalışma, Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery dergisinde yayınlanan “Transcranial Arrow Injury: A Case Report” başlıklı tıbbî makalede referans olarak verilmiştir.