Şimşek Yayları Değerlendirme-1. Bölüm: Giriş ve Yöntem (bilingual)
We are testing 7 models of Şimşek. Our results will be released as several videos. The first part is the introduction of all these models and how we assessed them. The video is bilinugual, so be patient and watch it all. All plans have narrative in both Turkish and English. Şimşek yaylarının 7 modelini test ediyoruz. Sonuçlarımızı bir kaç video halinde paylaşacağız. Bu bölüm modellerin genel tanıtımı ve değerlendirme yöntemimiz üzerine. Video Türkçe ve İngilizcedir. Anlamadığınız yerleri sabırla seyredin. Her plan iki dille anlatılıyor. .