Telhis Satışa Çıktı
Telhis-i Resailü’r-Rumât Fetih Cemiyeti tarafından neşredildi. Büyük ebatta basılmış 600 sayfayı bulan, hem özgün metnin tıpkıbasımını, hem transkripsiyonunu, hem de Yenitürkçe versiyonunu içeren bir kitabın satış fiyatı ise 100 TL olarak belirlendi.

Kitap, İstanbul Fetih Cemiyetinden temin edilebilir:

http://www.istanbulfetihcemiyeti.org.tr

İSTANBUL FETİH CEMİYETİ
Yeniçeriler Cad. Kara Mustafa Paşa Medresesi No: 43
Bayezit – İstanbul – Türkiye

Tel-Fax: 0.212. 517 41 68
Tel: 0.212. 638 61 45
e-posta: bilgi@istanbulfetihcemiyeti.org.tr