Hedef Okçuluğu
Hedef Okçuluğu

Ok ve yay aslen bir silahtır ve asıl kullanım amacı, av hayvanını veya düşmanı yaralamaktır. Dolayısıyla, atılan okun istene hedefe isabet etmesi istenir. Hedef okçuluğu disiplinleri, ok-yayın sahada kullanım şartlarını taklit eden kontrollü şartlar oluşturarak, atıcının becerisini geliştirmeye yönelik idman imkanı sağlar.

Bir savaş idmanı olmakla beraber, Atıcılar Tekkesi ve okmeydanlarındaki örgütlenme, modern bir spor kulübünden farklı değildi. Atış pratiklerindeki disiplin, düzen ve kurallar da bu uygulamayı “spor” olarak tanımlamayı gerektirecek türdendi.