Şimşek Yayları Değerlendirme-2. Bölüm: Kırım Tatar Yay Modelleri
Şimşek yaylarının test ettiğimiz 7 modelinin ikisi, Uzun Kırım Tatar (Çağan) ve Kısa Kırım Tatar’ın nitel ve nicel değerlendirme sonuçları.